Bronkoskopi kimlere uygulanmalı?

BRONKOSKOPİ

Endoskopi vücut boşluklarının (içi boş organların) küçük ısık kaynakları ile aydınlatılarak endoskop denen aletler ile gözle doğrudan incelenmesi işlemidir. Bu alet hem görüntülemeyi hem de biyopsi gibi bazı işlemleri yapmaya olanak sağlar.

Bronkoskopide şu işlemler yapılabilir
1-Bronş lavajı -Bronş ağacına serum fizyolojik verilip geri çekilerek bronş içinden gerekli bölgenin yıkanması ile gerekli tetkikler için sıvı elde edilmesi (bronş lavajı=yıkama suyu).Bu sıvıda bakteri veya tümör hücrelerinin varlığı araştırılabilir.
2-Bronş biopsisi – Bronş iç yüzünü örten zardan biyopsi alınması.
3-Bronşial fırçalama ile materyal elde edilebilir.
4-Transbronşial biopsi – Bronş zarının altından daha derinden biopsi almaktır.
5-Transbronşial iğne aspirasyonu – Bronş içinde lezyon olmayıp dıştan bası söz konusu olduğunda bronkoskopun içinden gönderilen özel bir kanüllü iğne ile hücre aspire etme işlemidir

Bronkoskopi Yapılması Gereken Hastalar
Tanı Amacıyla

 • Kanlı balgam çıkaran hastalar
 • Akciğer grafisinde normaldışı bir görünüm saptanıp, diğer yöntemlerle tanı konamamış hastalar
 • Akciğer grafisi veya tomografisinde akciğer kanseri şüphesi olan hastalar
 • Her türlü tetkik yapılıp(alerji, reflu,sinuzit vs. ) nedeni bulunamamış uzayan öksürük yakınması olan hastalarda
 • 2 haftadan uzun süren ve KBB uzmanınca doğrudan ses tellerinin bir hastalığı düşünülmemiş ses kısıklığı varlığında,
 • Akciğer absesi
 • Düzelmeyen pnömotoraks
 • Diyafragma felci
 • Trakeobronşial ağacın kimyasal ve termal yanıkları
 • Göğüs kafesi travması
 • Balgamda habis hücre görülmesi
 • Akciğer kanseri takibi
 • Nefes borusuna yabancı bir cisim kaçan hastalarda,
 • Nefes alıp verme sırasında belirli bir akciğer alanında hışıltılı solunum duyulan ve bunu açıklayacak başka bir neden saptanamayan hastalarda,tanısal bronkoskopi yapılmalıdır.

Tedavi Amacıyla 

 • Bronşlarda aşırı ve yoğun kıvamlı sekresyon birikiminin yol açtığı atellektazilerin(sönmüş akciğer) varlığında bu durumun düzeltilmesi amacıyla sekresyonu temizlemekte,
 • Havayollarına kaçan yabancı cisimlerin çıkarılması amacıyla,
 • Nefes borusu ve bronş içinde tıkanmaya yol açan tümörlerde tümörü küçülterek havayolunu açmaya yönelik girişimsel bronkoskopi uygulamaları(Lazer, argon, plazma, koter,elektrokoter,cryokoter, Brakiterapi, Kriyoterapi)
 • Abse drenajı
 • Kanamaların durdurulması
 • Pulmoner alveoler proteinozis tedavisindeTedavi amaçlı bronkoskopi uygulanır.

Bronkoskopi Kimlere Uygulanmalı?

 • Kanlı balgam çıkaranlara,
 • Akciğer grafisinde anormal bir görünüm saptanıp diğer yöntemlerle tanı konamamış hastalara,
 • Akciğer grafisi veya tomografisinde akciğer kanseri şüphesi olan, her türlü tetkik yapılıp (alerji, reflu, sinüzit vs. ) nedeni bulunamamış uzayan öksürük yakınması olanlara,
 • Balgamda tümör hücresi görülenlere,
 • Akciğer kanseri takibi yapılan, nefes borusuna yabancı bir cisim kaçan hastalara,
 • 10 gün geçmesine rağmen düzelmeyen öksürük şikayeti olan hastalarda bronkoskopi teşhis amacıyla kullanılmaktadır. Öksürüğün yanısıra kalıcı ses kısıklığı, akciğerde sıvı birikmesi, kilo kaybı olduğu durumlarda, hastanın balgamında kanser hücresi görülmesi de bronkoskopinin uygulanmasını gerektiren durumlar arasında.
 • Nefes borusu ve bronş içinde tıkanmaya yol açan tümörlerde tümörü küçülterek havayolunu açmaya yönelik girişimsel bronkoskopi uygulamaları önerilir.
 • Akciğer tümörü düşünülen durumlar (film veya tomografi bulgusuna göre)
 • Uzun süre devam eden öksürük
 • Balgamda kan görülmesi
 • Muayene sırasında akciğerin sadece belli bölgesinde hışıltılı solunum sesinin duyulması
 • Nefes borusuna yabancı cisim kaçması,
 • Travma ve yaralanmalardan sonra bronş yaralanmasını görmek

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak