Dr. Öğr. Üyesi Başak Çaypınar Eser

Eğitim ve Uzmanlık:
2001-2007 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi– Tıp eğitimi
2011(Şubat-Nisan) The University of Pennsylvania Department of Otorhinolaryngology-
Head and Neck Surgery-Observership

2008-2013 T.C. Sağlık Bakanlığı Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun
Boğaz Kliniği

Yabancı Dil :
İngilizce
Almanca
ispanyolca

Deneyim:
2007-2013 T.C. Sağlık Bakanlığı Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2013-2014 T.C. Sağlık Bakanlığı Yalvaç Devlet Hastanesi-Isparta-(uzman doktor)
2019 - Halen - Özel Avcılar Anadolu Hastanesi

Mesleki Üyelikler
1 –Türk Tabipler Birliği
2 -Türk Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Derneği
3 - Türk Fasial Plastik Cerrahi Derneği
4 - Avrupa Fasial Plastik Cerrahi Derneği

Kurs ve Konferanslar
● Advances in Rhinoplasty; 14-17 Mayıs 2015, Chicago; A.B.D. 
● 8.Ulusal Yüz Plastik Cerrahi Derneği Toplantısı; 5-7 Aralık 2014, Ankara
● Burun ve Gözün Estetik Buluşması; 29 Eylül 2013, Sapanca
● 9. Türk Rinoloji Kongresi; 23-26 Mayıs 2013, Antalya
● 10. Rhinocamp; 08-12 Mayıs 2013, Bodrum
● AAO-HNSF 2012 Annual Meeting&Oto Expo; 9-12 Eylül 2012, Washington, A.B.D
● 8. Türk Rinoloji Kongresi; 24-27 Mayıs 2012, Antalya
● Kadavrada Uygulamalı Endoskopik Sinüs Cerrahisi Kursu; 2-4 Aralık 2011, Akdeniz
Üniversitesi Tıp Fakültesi
● The Penn International Rhinology an Skull Base Dissection Course, 10-12 Mart 2011;
Pensilvanya; A.B.D.
● 32. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi; 27-31 Ekim
2010, Antalya
● KBB’ de Yorum Farkı; 15-17 Eylül 2010, Sapanca
● Video konferanslar-8; 26-28 Mart 2010, Adana
● 9. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi; 8-10 Nisan
2010, Ankara
● İstanbul KBB-BBC Uzmanları Derneği 1. Kongresi & SKYBD Workshop; 20-21
Haziran 2009, İstanbul
● İnteraktif RPAC (Rinoplasti ve Apne Cerrahisi) Toplantıları; 23 Mayıs 2009, Ankara 
● Marmara Üniversitesi Hayvan Deneyleri Kursu 3-14 Ekim 2011, İstanbul

Bilimsel Yayınlar
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
● A1. Toros SZ, Karaca CT, Onder S, Caypinar B, Sahin-Yilmaz A, Oysu C. Nasal
obstruction and unilateral chronic otitis media: evaluation by acoustic rhinometry. Ann
Otol Rhinol Laryngol. 2013 Dec;122(12):734-6. PubMed PMID: 24592575
● A2. Kucuk I, Caypinar B, Yilmaz AS, Karabulut MH, Oysu C. Classic Mediterranean
type of epiglottic Kaposi sarcoma. J Craniofac Surg. 2014 May;25(3):1105-6
● A3. Onder S, Caypinar B, Sahin-Yilmaz A, Toros SZ, Oysu C. Relation of mean
platelet volume with obstructive adenoid hypertrophy in children. Int J Pediatr
Otorhinolaryngol. 2014 Sep;78(9):1449-51
● A4. Ilhan AE, Saribas B, Caypinar B. Aesthetic and Functional Results of Lateral
Crural Repositioning. JAMA Facial Plast Surg. 2015 Jun 18.
● A5. Habesoglu M, Kilic O, Caypinar B, Onder S. Aging as the Impact Factor on
Septoplasty Success. J Craniofac Surg. 2015 Jun 19. [Epub ahead of print] PubMed
PMID: 26102545.
 
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
● B1. Basak Caypinar, Serap Onder, Sema Zer Toros, Aslı Şahin Yılmaz, Çağatay Oysu;
Investigating the role of nasal obstruction and nasal cycle by acoustic rhinometry in
the evaluation of tympanic success; International Advanced Otology-Politzer Society
Meeting 2013 
● B2. Cagatay Oysu, Basak Caypinar, Asli Sahin Yilmaz, Fatima Gursoy, PhD; An
Unexpected Outcome Of Anaplastic Thyroid Carcinoma 5th IFHNOS World Congress
2014
● C. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
● C1. Karaaslan A, Caypinar B, Tosun A, Korkmaz D, Habesoglu M, Sahin Yilmaz A,
Oysu C. Boyun Diseksiyonunun Serum Osmolarite Değerlerine Etkisi ve Post-Op
Uygunsuz Antidiüretik Hormon Sendromu Etyolojisindeki Yeri The Effect of Neck
Dissection on Serum Osmolarity and Its Role in Inappropriate Antidiuretic Hormone
Syndrome Etiology. KBB ve BBC Dergisi 20 (3):109-13, 2012
● C2. Başak Çaypınar, Aslı Şahin Yılmaz, Çağatay Oysu, Mehmet Habeşoğlu.
Radyoterapiye Bağlı Koanal Stenoz ve Velofarengeal Stenozun Endoskopik Cerrahi
İle Düzeltilmesi. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi
2013; 53 (3)
● D. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
● D1. Serap Onder, Basak Caypinar, Aslı Şahin Yılmaz, Sema Zer Toros, Çağatay
Oysu; Adenoidektominin Ortalama Trombosit Hacmi Üzerinde Etkisi; 35. Ulusal Türk
Kulak Burun Boğaz Kongresi, 2013
● D2. İldem Deveci, Hande Senem Deveci, Başak Çaypınar, Mehmet Sürmeli, Çağatay
Oysu; Hava Yolu Tıkanıklığına Yol Açan Diffuz İdiopatik İskelet Hiperostozisi; 35.
Ulusal Türk Kulak Burun Boğaz Kongresi, 2013
● D3. Basak Caypinar, Serap Onder, Aslı Şahin Yılmaz, Sema Zer Toros, Çağatay
Oysu; Perenial Allerjik Riniti olan Prick Pozitif Geriatrik Hasta Populasyonunda
Nazal Steroid Etkinliğinin Genç Populasyon ile Karşılaştırılması; 9. Türk rinoloji
Kongresi, 2013

● D4. Betül Sarıbaş , Aslı Şahin Yılmaz , Çağatay Oysu , Başak Çaypınar ; Yaşlanmanın
Burunla İlgili Yaşam Kalite Skorlarına ve Nazal Konka Reaktivitesine Etkisi; 8. Türk
rinoloji Kongresi, 2012
● D5. Başak Çaypınar, Mustafa Salih Canpolat, Penbegül Güneş, Arzu İrvem, Ayşe Aslı
Şahin Yılmaz, Sema Zer Toros, Çağatay Oysu; 35. Ulusal Türk Kulak Burun Boğaz
Kongresi, 2013
● D6. Basak Caypinar, Serap Onder, Aslı Şahin Yılmaz, Sema Zer Toros, Çağatay
Oysu; Septoplastinin Vücut Lipid Profili Üzerindeki Etkisi-Ön Çalışma; 10. Türk
rinoloji Kongresi, 2014
● Arslan E, Samanci B, Samanci SB, Caypinar B, Sengezer T, Deveci E, Seker U.
Effects of Nicotine on the Submandibular Gland in Rats. Anal Quant Cytopathol
Histpanhol. 2015 Oct;37(5:317-21.PubMed PMID: 26856117.
● Ilhan AE, Cengiz B, Caypinar Eser B. Double-Blind Comparison of Ultrasonic and
Conventional osteotomy in Terms of Early Postoperative Edema and Ecchymosis.
Aesthet Surg J.2016 Apr; 36(4):390-401.


Özel Avcılar Anadolu Hastanesi ile
1991'den beri sağlığınız emin ellerde.

Özel Avcılar Anadolu Hastanesi olarak dahiliye, çocuk, genel cerrahi, kadın doğum ve diğer tüm branşlarda uzman hekim kadrosuyla 7/24 hizmet sunmaktadır.


FİZİK TEDAVİ
ve REHABİLİTASYON

Hastanemizin Fizik Tedavi bölümü, deneyimli ve uzman kadrosu ile çok yakında hizmetinizdedir.

Tüm Hizmetlerimiz

Koah Balon Tedavisi

Koah balon tedavisi, terapatik bronkoskopi yöntemiyle, ameliyatsız balon ile temizleme işlemidir.

Mide Botoksu ve Balonu

Hastanemizde uygulan mide balonu; ameliyat endikasyon olmayan cerrahi bir işlemdir.

Perkütan

Uygulanan PNL, böbrekteki büyük ve komplex taşları tedavi etmek için uygulanan kapalı ameliyat yöntemidir.

Piezo & Rinoplasti

Piezo cerrahi, burun estetiği ile yapılan ameliyatlar ile burun yeniden şekillendirilmektedir.

Gizliliğiniz bizim için önemlidir. 6998 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgilendirmeye buradan ulaşabilirsiniz.
Özel Avcılar Anadolu Hastanesi MedikalPark ile işbirliği yapmaktadır.

Copyright © 1991- 2019 Avcılar Anadolu Hastanesi

en